Kurser Motiverande samtal – MI

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring.

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. MI lägger stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring blir möjlig.

Metoden används ofta inför beteende- och livsstilsförändring och bygger på William Millers och Stephen Rollnicks arbete och forskning. Genom att utforska ambivalens och förstärka klientens känsla för egen kompetens, vilja och beredskap att genomföra den önskvärda förändringen ökar sannolikheten att personen genomför förändring.

Carina har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT och är medlem MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers) samt MITI-utbildning i New Mexico.

Aktuella kurser inom Motiverande samtal - MI:

Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI). MI är ett evidensbaserat förhållningssätt och kommunikationsstil som syftar till att höja motivationen till att genomföra förändring hos individen. Utbildningen ger dig de viktigaste, grundläggande färdigheterna och redskapen för hur du kan använda MI i ditt dagliga arbete.

MI-utbildningar och inspirationsdagar som Carina Bång erbjuder

MI-grundkurs - 2+1 dag eller 2+2 dagar

Utbildningarna genomförs hos uppdragsgivaren. Vi går igenom grunderna för MI. Bakomliggande teorier samt begreppen vilja, kunna, redo. 

Utbildningarna genomförs hos uppdragsgivaren. Vi går igenom grunderna för MI. Bakomliggande teorier samt begreppen vilja, kunna, redo. Vi diskuterar förhållningssätt, behandlarrollen och tränar på de färdigheter man använder inom MI. Vi tränar på att locka fram ”förändringsprat” hos klienten och vad vi som samtalsledare behöver undvika för att inte skapa disharmoni i relationen med klienten. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, filmvisning och diskussioner. Grundkursen är 3 dagar, men vi rekommenderar att man väljer även dag 4 som innebär inspelning, analys och feedback av samtal vilket är väldigt lärorikt.

Som deltagare erbjuds man även 2 st kostnadsfria webbinarier där man får möjlighet att ställa frågor och repetera för att underlätta implementering.

För mer information om utbildningens upplägg och/eller offertförfrågan ta kontakt med Carina Bång genom kontaktformuläret.

Mer information om kommande MI-kurser publiceras löpande.

MI-boost

För att fräscha upp och fördjupa MI-färdigheterna.

MI + Hopp

Att använda MI för personer med psykisk ohälsa med fokus på att förmedla hopp.

MI-Kamratstödjarkurs

3 dagars kurs för blivande MI-kamratstödjare/MI-coacher som stöd för implementering av MI i arbetsgruppen.

MI-Kamratstödjarpaket

Arbetsmaterial innehållande övningar, föreläsningar, skriv- och diskussionsuppgifter för 12 träffar med syfte att stödja och underhålla MI på arbetsplatsen.

Utvärderingar från kursdeltagare i tidigare MI-utbildningar

Brev från tidigare klient på häktet

Spela videoklipp
Trailer Kamratstödjarpaketet 2

Kamratstödjarmaterial – ett stöd i implementeringen

Paketet är framtaget för att stödja och underhålla MI på arbetsplatsen. Med paketets övningar, föreläsningar, skriv- och diskussionsuppgifter för 12 träffar får ni en guide till att hålla MI levande för medarbetarna på arbetsplatsen.

Kamratstödjarpaketet skapar struktur och ger kamratstödjarna innehåll och en övningsbank vilket sparar förberedelsetid för kamratstödjaren. Det har visat sig att när kollegor träffas, diskuterar och övar tillsammans samt ger och får feedback på samtal så ökar deras färdigheter och skicklighet i MI. Om träffarna sker 1 gång i månaden så har arbetsgruppen ett innehåll med olika teman för ett helt år.

Här kan ni ta del av Kamratstödjarpaketets innehåll (pdf).

Har du frågor kring kurserna?

Välkommen att höra av dig så hjälper jag dig i dina funderingar.