Böcker

Beroende i praktiken

Ny bok november 2023! Boken ”Beroende i praktiken: Förstå, bemöta & samverka” är en tankeväckande och insiktsfull bok som erbjuder en djupgående förståelse av beroendeproblematikens komplexitet och vägleder läsaren genom effektiva sätt att hantera den.

Boken tar bland annat upp hur beroende uppstår, hur hjärnan påverkas, psykiatrisk samsjuklighet, insatser för stöd och behandling samt hur anhöriga påverkas och hur de kan stöttas.

”Beroende i praktiken” är ett värdefullt verktyg, som främst riktar sig till yrkesverksamma, för att förstå och arbeta med beroendefrågor på ett mer meningsfullt och effektivt sätt.

Carina erbjuder även föreläsningar utifrån bokens innehåll.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Du är viktig!

Till dig som är anhörig till en person med alkohol- eller narkotikaproblem. Att leva nära någon som långsamt förstör sitt liv genom ett beroende av något slag, innebär ofta en vardag av ångest, nedstämdhet, sorg och saknad.

Den här boken har ett särskilt fokus på föräldrar till ungdomar med alkohol- och drogproblem, men kan vara hjälpsamt för alla som lever nära. Många anhöriga känner rädsla och förtvivlan och söker svar på frågor som; Hur ska jag kunna hjälpa? Hur ska jag ta hand om mig själv? Hur ska jag förhålla mig? Vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Boken innehåller kunskap, intervjuer och egna reflektionsövningar för att hjälpa anhöriga att besvara många av de här frågorna samt förbättra sitt eget mående och livssituation.

Du kan läsa mer och beställa boken ”Du är viktig!” här!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Släpp kontrollen – Vinn friheten!

Boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten!” är en guidebok för alla anhöriga som stegvis vill starta en process till ett ökat välbefinnande.

Den innehåller flera perspektiv, självhjälpsövningar och intervjuer med anhöriga som är sammanboende, föräldrar, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblem. Anhöriga lever ofta under hög stress, rädsla och oro.

Boken ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från drogberoendets berg- och dalbana.

Du kan läsa mer och beställa boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten!” här!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk och beroende

Arbetsmanualen innehåller 103 övningar och används på flera socialtjänster, inom öppenvård och i självhjälpsgrupper. Som anhörig kan man köpa och skriva ut manualen själv. Dubbelkolla din mejladress så att den är korrekt. Efter betalning kan du ladda ner manualen omedelbart. Länken skickas också i ett mejl så det går att göra senare. Länken kan användas en gång. 

Författare: Carina Bång © 2006, uppdaterad 2016.

Det går även att beställa manualen i fysisk form på bokus.se och adlibris.se.

Arbetsmanualen innehåller 103 övningar och används på flera socialtjänster, inom öppenvård och i självhjälpsgrupper. Som anhörig kan man köpa och skriva ut manualen själv.

Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk och beroende” är en självhjälpsmanual för anhöriga som drabbas av någon annan persons missbruk och beroende. Texten och övningarna sätter fokus på den anhörige och dennes välbefinnande. Manualen är enkelt skriven med information och reflektionsövningar för läsaren.

Manualen används främst som studiematerial i självhjälpsgrupper inom exempelvis ideella verksamheter och öppenvård. För dig som är anhörig och söker stöd finns även författarens självhjälpsböcker ”Släpp kontrollen – vinn friheten!” och ”Du är viktig!”.

Jag i fokus!

För ungdomar drabbade av alkohol och andra droger i familjen. Tillsammans med Olivia Trygg (Stiftelsen Trygga Barnen) har vi utarbetat ett självhjälpshäfte för ungdomar som växer upp i en familj där det förekommer alkohol- eller drogproblem. Du som förälder kan också använda materialet som stöd för samtal om beroendeproblem i familjen.

Det är aldrig ett barns fel att en förälder dricker för mycket, tar droger eller mår dåligt. Du är värd att vara glad, lycklig och sätta dig själv i fokus!

Är du yrkesverksam och vill använda materialet i ditt arbete med ungdomar? Då kan du beställa den i tryckt format via Adlibris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.