Kurser i Återfallsprevention – ÅP

Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter- och drogfrihet.

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. 

ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård. 

En annan viktig del i att förebygga återfall är att bygga upp ett starkt stödnätverk. Stödnätverket kan vara familj, vänner, grupper eller professionella som stöttar och hjälper patienten att hålla sig nykter. Att ha någon att prata med eller att luta sig mot under tuffa tider kan vara avgörande för att patienten ska kunna undvika ett återfall.

Ytterligare strategier för att förebygga återfall är att hantera frestelser på ett effektivt sätt. Detta kan innebära att man lär sig att känna igen tecken på att en frestelse är på väg och att man sedan använder tekniker för att hantera dessa. Tekniker kan inkludera meditation, träning eller att hitta andra sätt att hantera stress och negativa känslor.

Aktuella kurser inom Återfallsprevention - ÅP:

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.
Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Även för privatpersoner

Är du själv orolig gällande din alkoholkonsumtion och nyfiken på att genomföra programmet i återfallsprevention? (via digitala mötesplattformen Zoom).

Välkommen att kontakta mig så kommer vi överens om ett första samtal.

OBS. Detta gör jag i mån av tid

Återfallspreventionens ursprung

Ursprunget till återfallsprevention inom alkoholbehandling kan spåras tillbaka till olika psykologiska och terapeutiska teorier och metoder. En av de tidiga teoretiska modellerna som influerade utvecklingen av återfallsprevention var Kognitiv beteendeterapi (KBT).

KBT-fokusen på tankar, känslor och beteenden hjälpte till att forma återfallspreventionens strategier. KBT har visat sig vara effektivt för att hjälpa personer att identifiera och hantera triggerfaktorer samt utveckla alternativa copingstrategier för att hantera stress och negativa känslor, vilket är viktigt för att förhindra återfall.

En annan teoretisk modell som har påverkat återfallsprevention är Motiverande samtal (MI). MI fokuserar på att stärka individens motivation och förtroende för att göra förändringar. Genom att hjälpa personen att utforska och stärka sin inre motivation för att förbli nykter kan MI bidra till att minska risken för återfall.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig så hjälper jag dig.