Mina tjänster & kurser

Jag erbjuder kurser och föreläsningar för både yrkesverksamma och anhöriga.
Kurser ges inom följande områden:

CRAFT för yrkesverksamma

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds för anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas som insats för anhöriga i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015).

MI - Motiverande samtal

MI (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. 

ÅP - Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter- och drogfrihet.

Kurser för anhöriga

Anhöriga till personer med beroendeproblem uppger att CRAFT givit dem ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen med sina barn. Många personer med beroendeproblem menar dessutom att familjen är en viktig drivkraft i förändring.

Samsjuklighet

Utforska behandlingsstrategier för samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Det handlar om återfallsprevention för personer med samsjuklighet där MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används

Din kursledare Carina Bång

Jag var den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT. Sedan 2017 är jag även certifierad i CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) samt får certifiera andra i dessa program på svenska.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i anhörigas situation, bland annat genom att erbjuda stöd i form av individuella samtal och kurser. Jag har också publicerat böcker för både anhöriga och yrkesverksamma.

Foto: Michael Larsson