Kurser för anhöriga

För anhöriga

Anhöriga till personer med beroendeproblem uppger att CRAFT givit dem ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen med sina barn. Många personer med beroendeproblem uppger dessutom att familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar.

CRAFT-programmet har visat sig vara positivt för anhöriga. Särskilt effektivt är det för föräldrar till personer med beroendeproblem. De uppger att CRAFT givit ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till sitt barn med skadlig konsumtion av alkohol eller narkotika. Många personer med beroendeproblem uppger dessutom att familjen är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar. För de anhöriga har deltagandet i CRAFT inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.

OBS! I CRAFT arbetar man inte specifikt med det som kallas “medberoende”. Många anhöriga upplever  dock att strategierna i CRAFT hjälper till att minska sådana beteenden.

Här nedan finner du mina kurser för anhöriga.

Aktuella kurser för anhöriga

I webbkursen “Från beslutsångest till tydlighet” fokuserar vi på dig som är förälder till ett barn (oavsett ålder) med alkohol- eller narkotikaproblem. Här får du bland annat lära dig att kommunicera med din son/dotter på ett konstruktivt sätt, att hantera svåra tankar och känslor samt hur du kan hjälpa ditt barn in i behandling. Kursen är en blandning mellan föreläsningar och egna reflektionsövningar som träning på förhållningssätt som du får träna på i vardagssituationer. Innehållet bygger på de evidensbaserade metoderna CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training), Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) och Transteoretiska modellen av Proschaska och DiClemente.

Gör mer av det som bevisligen fungerar. Gör mindre av det som bevisligen inte fungerar. Ta hand om dig själv under tiden!

6-veckors onlinekurs – för föräldrar till någon med beroendeproblem

I webbkursen “Från beslutsångest till tydlighet” fokuserar vi på dig som är mamma eller pappa till ett barn (oavsett ålder) som har alkohol- eller narkotikaproblem.

Här får du bland annat lära dig att kommunicera med din son/dotter på ett konstruktivt sätt, att hantera svåra tankar och känslor samt hur du kan hjälpa ditt barn in i behandling.

Kursen är en blandning mellan föreläsningar och egna reflektionsövningar som träning på förhållningssätt som du får träna på i vardagssituationer. Innehållet bygger på de evidensbaserade metoderna CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training), Motiverande Samtal (Motivational Interviewing) och Transteoretiska modellen av Proschaska och DiClemente.

Föreläsningar för mindre till större sällskap

Önskar ni en föreläsning för anhöriga? Jag erbjuder föreläsningar (från 60 minuter till en heldag) med fördjupning gällande anhörigas situation.

Föreläsningarna innehåller verktyg som kan vara till hjälp för bättre mående för den anhöriga och för att stödja sin närstående i en förändring.

Så säger anhöriga och tidigare deltagare:

Information och stöd via sociala medier

Jag har under flera års tid skrivit i en blogg riktad enbart till anhöriga. Där finner du hundratals inlägg med information, stöd och tips som kan vara hjälpsamma för dig med en närstående med beroendeproblem.

Du kan även besöka min Facebook-sida Coaching & Litteratur för anhöriga till personer med beroendeproblem. Där publiceras information, stöd och nyheter kopplade till anhöriga och beroende. Du kan även komma i kontakt med personer som befinner sig i liknande situationer.

På min Youtube-kanal finns flera videoklipp riktade till anhöriga. På de sociala medierna publiceras med jämna mellanrum tävlingar där bland annat böcker och kurser riktade till anhöriga lottas ut.

Individuella coachingsamtal - i mån av tid

Jag tar även emot anhöriga för individuella coachingsamtal i mån av tid. Vänligen kontakta mig om du vill veta mer.

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig så hjälper jag dig i dina funderingar.