Kurser i CRAFT

Om CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Huvudmålen i CRAFT är:

 • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
 • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
 • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
 • Engagera närstående att påbörja behandling


Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Aktuella kurser inom CRAFT:

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga.
CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga.
Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT erbjuds två kostnadsfria handledningstillfällen/termin. Erbjudandet gäller på obestämd tid och alla tidigare deltagare oavsett vilket år ni gick kursen.

Som förälder upplever jag att jag inte fått några konkreta verktyg tidigare. Nu har jag fått det!

Kurser och certifiering till CRAFT-terapeut

För dig som vill använda CRAFT i arbetet eller i mötet med anhöriga i ideella verksamheter rekommenderas en 3 dagars kurs i CRAFT. För att bli certifierad i CRAFT behöver du spela in samtal och bli godkänd på alla moment i ”CRAFT-checklist”. Vill du veta mera om certifiering – läs mer nedan eller kontakta Carina Bång.

För att bli certifierad CRAFT-terapeut krävs det att man spelar in autentiska samtal med en anhörig. Man måste även bli godkänd på de 11 delarna som ingår i CRAFT-programmet samt genomföra två coaching-samtal med kodaren. Om du vill genomföra certifieringen på svenska kontaktar du Carina Bång. Om du kan tänka dig att genomföra samtalen på engelska kontaktar du Ph.D. Robert Meyers.

Här kan du se det kodningsprotokoll som används vid certifieringen: Blank CRAFT Ratings form.

I genomsnitt kan man tänka sig att man kommer behöva spela in ca. 10-12 samtal för att bli certifierad.

Under certifieringsperioden ges skriftlig feedback via kodningsformuläret efter varje inspelat samtal med den anhörige. Feedbacken handlar om samtalets styrkor och områden som kan behöva vidareutvecklas genom ytterligare träning. De två coaching-samtalen förläggs företrädesvis i början och i slutet av certifieringsprocessen. Extra coaching-samtal erbjuds vid behov.

Eftersom CRAFT-programmet är evidensbaserat är det viktigt att man tränar och utvecklar sina färdigheter som samtalsledare. Att certifiera sig till CRAFT-terapeut ökar programtrogenheten och kvaliteten för det som erbjuds till den anhörige.

I nuläget är Carina Bång den enda i Sverige som är certifierad i alla CRA-programmen (CRA, CRAFT & ACRA). För yrkesverksamma som arbetar med dessa program rekommenderas att man genomgår certifieringsprocessen. Den är väldigt lärorik och den feedback man får av kodaren hjälper terapeuten att höja kvaliteten på samtalen och programmet.

Om kurserna

3-dagarskurserna bygger på de 11 delar som ingår i CRAFT-programmet. Om man vill gå vidare och utbilda sig till CRAFT-terapeut är det dessa delar som man sedan certifierar sig i. Kurserna hålls av mig, Carina Bång. Jag är certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor i CRAFT. Min handledare är CRAFT:s grundare, filosofie doktor Robert Meyers.

I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Som deltagare får du övningar som du kan använda i framtida möten med anhöriga och ett kurshäfte som summerar de olika delarna i CRAFT. Efter genomgången kurs delas kursintyg ut.

Som deltagare erbjuds man 2 st kostnadsfria webbinarier där man får möjlighet att ställa frågor och repetera för att underlätta implementering.

Alla yrkesverksamma som deltagit i en av Carina Bångs grundkurser i CRAFT eller Motiverande Samtal erbjuds alltid 1 kostnadsfritt handledningstillfälle/termin. Mötet sker i grupp vid datum inbokat av handledaren. Erbjudandet gäller alla tidigare deltagare, oavsett vilket år ni gick kursen.

 • Första mötet – motiverade strategier
 • Förebyggande åtgärder mot våld i nära relationer
 • Strategier för att stärka den anhöriges livsområden
 • Funktionsanalys av närståendes droganvändning
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Att använda positiv förstärkning (belöningar)
 • Problemlösning
 • “Time-out” från positiv förstärkning
 • Naturliga konsekvenser av droganvändning
 • Föreslå närstående att påbörja behandling
 • Hemläxa

Foto: Michael Larsson

Dr Robert Meyers – grundare till CRAFT

Dr Robert Meyers började sitt arbete med att forska och utveckla Community Reinforcement Approach (CRA) 1976, under ledning av Dr Nathan Azrin. Forskningen uppmärksammade de anhörigas stora behov av hjälp.

Man insåg att familjemedlemmar, som ofta har nära kontakt med personen med drog- och alkoholberoende, har stor möjlighet att påverka.

Robert Meyers utvecklade då CRAFT som ett interventionsprogram för att stödja anhöriga och uppmuntra närstående med beroende av skadliga droger och alkohol att söka behandling och hjälp.

Han har nu arbetat 37 år inom beroendeområdet, varav 23 år på University of New Mexico i Albuquerque, New Mexico. Robert Meyers har deltagit i dussintals kliniska forskningar finansierade av US National Institutes of Health, bland annat inom ramen för Project Match och Clinical Trials Network.

Under 1990-talet var han engagerad i att utveckla och utvärdera ungdomsversionen av CRA (A-CRA). Nu leder han ”Robert J Meyers PhD & Associates” och är professor emeritus i psykologi vid Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addiction vid universitetet i New Mexico.

Dr Robert Meyers har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och varit medförfattare till fem böcker, varav två av böckerna bygger på CRAFT: Get Your Loved One Sober: Alternatives to Nagging, Pleading and Threatening och Motivating Substance Abusers to Enter Treatment: Working with Family Members’

Har du frågor kring kurserna?

Välkommen att höra av dig så hjälper jag dig i dina funderingar.