Grundkurs i CRAFT för yrkesverksamma

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga.

Grundkurs i CRAFT som vänder sig till yrkesverksamma vilka i sitt arbete/ideella verksamhet möter anhöriga till personer med beroendeproblem.

OBS! Denna kurs är digital via Zoom och 100% lärarledd.

CRAFT (Community Reinforcement Approach And Family Training) är ett evidensbaserat program som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. CRAFT baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).

CRAFT är ett program för att hjälpa anhöriga till en person med beroendeproblem mot en ökad livskvalitet. CRAFT verkar även för att hjälpa de anhöriga med att stödja sin närstående in i behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som viktiga resurser då det kommer till tillfrisknandet av personen med beroende; som anhörig har man stor erfarenhet och kunskap om personen, då man ofta levt med denne under lång tid eller har tät kontakt med honom/henne.

Ett beroende påverkar ofta relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna negativt, vilket kan visa sig i aggressivitet, tjat, anklaganden osv. Inom CRAFT lär vi ut mer fungerande och hållbara strategier. Forskning visar också att familjen är en stark motiverande faktor för att personer med beroendeproblem söker hjälp, samt att goda relationer minskar risken för återfall efter behandling.

Kursen innehåller dessa moment

4 övergripande mål i CRAFT

  • Förbättra anhöriges välbefinnande (känslomässigt, fysiskt, relationer, gränssättning)
  • Förbättra relationer inom familjen
  • Minska den närståendes intag av alkohol och andra droger
  • Påverka personen med beroendeproblem att söka behandling

OBS! CRAFT är inte behandling för ”medberoende”, utan fokuserar på den anhöriges förhållningssätt och kommunikation med personen med beroendeproblem.

Ingår i kursen:

  • Kursmaterial
  • Övningsmaterial som sedan kan användas med de anhöriga
  • Powerpoint-material som kan användas för CRAFT-grupper
  • Kursintyg
  • Digital metodstöd 2 ggr/termin under 1 år efter kursen (frivilligt)