Grundkurs i Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet. Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet.

ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet.

Kursen vänder sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och beroendevård.

Sista anmälningsdag: 20 april 2024

Innehåll

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter och drogfrihet. ÅP erbjuder verktyg för att minska risken för återfall och hitta andra alternativa strategier som hjälper att vidmakthålla nykter och drogfrihet.

Kursens moment

 • Identifiera triggers som väcker begär efter alkohol, inklusive tankar, känslor och beteenden.
 • Hantera alkohol- och drogsug.
 • Hantera olösta problem som kan öka risken för återfall.
 • Utveckla förmågan att tacka nej till alkohol.
 • Känna igen tidiga varningssignaler och fatta riskmedvetna beslut.
 • Skapa nödplaner för oförutsedda och utmanande situationer.
 • Stärka socialt stöd som stödjer nykter- och drogfrihet.
 • Summera och utvärdera framsteg.
 • Hemuppgifter
 • Praktiska övningar och rollspel för att öva färdigheterna i programmet.

Kursmaterialet kommer skickas på förhand, därför är det av vikt att den adress ni uppger garanterat går till er (allt för många brev med kursmaterial har snurrat runt på olika myndigheter). Enklast brukar vara att skicka till hemadressen.

Ingår i kursen:

I kursen ingår

 • Kursmaterial & Övningsmaterial
 • Boken Återfallsprevention utifrån KBT och MI” av Liria Ortiz och Peter Wirbing* Boken ”
 • Kursintyg