Behandla samsjuklighet vid skadligt bruk & beroende

Utforska behandlingsstrategier för samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Kursen är baserad på ”Att behandla samsjuklighet” av Liria Ortiz. Det handlar om återfallsprevention för personer med samsjuklighet där MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används.

Utforska behandlingsstrategier för samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Kursen är baserad på ”Att behandla samsjuklighet” av Liria Ortiz. Det handlar om MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med Återfallsprevention för personer med samsjuklighet med MI och transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT, Tydliggörande pedagogik.

OBS! Denna kurs är digital via Zoom och 100% lärarledd.

Det finns ett stort behov av att behandlare och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna erbjuda behandling för personer med samsjuklighet. Det är vanligt att personer med beroendeproblematik samtidigt lider av någon psykiatrisk diagnos och avsikten i denna manual är att behandla dessa samtidigt, snarare än var för sig eller efter varandra. Under den här kursen går vi igenom de konkreta verktyg och strategier som Liria Ortiz skriver om i ”Att behandla samsjuklighet”. Det handlar om återfallsprevention för personer med samsjuklighet där MI, transdiagnostiskt förhållningssätt med hjälp av KBT, ACT och tydliggörande pedagogik används.

Tillvägagångssättet syftar till att adressera den komplexa problematiken hos individer som lider av både skadlig konsumtion av substanser och psykisk ohälsa. Genom interaktiv undervisning och praktiska övningar kommer deltagare på kursen få en fördjupad insikt i behandlingsstrategier som kan användas för att främja långsiktig återhämtning och välbefinnande hos klienter. Viss inläsning av materialet krävs innan kursstart.

Kursen använder manualen ”Att behandla samsjuklighet” av Liria Ortiz. Kursdelatagare behöver beställa manualen så fort som möjligt efter anmälan, så att den hinner fram i god tid innan kursstart.

Sista anmälningsdag: 2024-10-21

Ingår i kursen:

I kursen ingår

  • Kursmaterial
  • Övningsmaterial
  • Kursintyg

Undervisningen i kursen varvas mellan föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.