Carina Bång

Coaching & Motivation Scandinavia AB

Som den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och handledare, är jag dedikerad till att sprida CRAFT och andra evidensbaserade metoder såsom Motiverande Samtal och Återfallsprevention. Mina kurser och tjänster riktar sig främst till dig som är yrkesverksam och som möter personer med beroende och deras anhöriga.

Jag har även skrivit flera böcker om beroendeproblematik och dess påverkan på anhöriga.

Foto: Michael Larsson

Kurser & föreläsningar

Jag erbjuder kurser och föreläsningar för både yrkesverksamma och anhöriga.
Kurser ges inom följande områden:

CRAFT för yrkesverksamma

Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds för anhöriga till närstående med beroendeproblem. CRAFT rekommenderas som insats för anhöriga i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015).

MI - Motiverande samtal

MI (Motivational Interviewing) är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring. 

ÅP - Återfallsprevention

Återfallsprevention (ÅP) är ett evidensbaserat program som bygger på KBT, social inlärningsteori och kognitiv psykologi för att stödja människor med beroendeproblematik att vidmakthålla nykter- och drogfrihet.

Att behandla samsjuklighet

Att behandla samsjuklighet är en behandlingsmanual som syftar till att behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt genom ett transdiagnostiskt förhållningssätt.

Kurser för anhöriga

Då anhörigas psykiska och fysiska hälsa påverkas av närståendes beroendeproblem behöver även dessa hjälp och stöd. Kursdeltagare i CRAFT menar att kursen givit dem ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen med sina barn. 

Böcker och manualer

Jag har skrivit två självhjälpsböcker för anhöriga, samt en bok riktad till yrkesverksamma.

Jag har dessutom publicerat Arbetsmanual för anhöriga som används i flera kommuner som stöd i anhöriggrupper.

Beroende i praktiken

En tankeväckande och insiktsfull bok som ger en djupgående förståelse av beroendeproblematikens komplexitet, samt delar effektiva sätt att hantera den.

Du är viktig!

För anhöriga till personer med alkohol- eller narkotikaproblem. Att leva nära någon som förstör sitt liv genom ett beroende, innebär ofta en vardag av ångest, nedstämdhet, sorg och saknad.

Släpp kontrollen - Vinn friheten!

En guidebok för alla anhöriga som stegvis vill starta en process till ett ökat välbefinnande. Boken ger perspektiv, självhjälpsövningar och intervjuer med anhöriga.

Hej! Jag heter Carina Bång.

Jag är certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT. Sedan 2017 är jag även certifierad i CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) samt får certifiera andra i dessa program på svenska.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i anhörigas situation, bland annat genom att erbjuda stöd i form av individuella samtal och kurser. Jag har också publicerat böcker för både anhöriga och yrkesverksamma.

Foto: Michael Larsson

Har du frågor om mina kurser och föreläsningar?

Välkommen att höra av dig så hjälper jag dig i dina funderingar.